top of page

IMPRESUM:

Kemp Pyhrn-Priel

Gleinkerau 34

A - 4582 Spital am Pyhrn-Priel

Telefon: +43 660 777 36 14

E-Mail: info@camping-pyhrn-priel.at

Zodpovědný za obsah:

Stefanie Erben

AUTORSKÁ PRÁVA:

Obsah této webové stránky je chráněn autorským právem. Poskytování obsahu a obrázků z této webové stránky na jiných webových stránkách je povoleno pouze se souhlasem Stefanie Erben.

Informace obsažené na této webové stránce jsou vytvořeny s nejlepším vědomím a pečlivě kontrolovány na svou správnost.

Přesto není možné zcela vyloučit obsahové a faktické chyby. Stefanie Erben nepřebírá žádnou záruku a odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost poskytnutých informací. Všechny údaje jsou poskytovány bez záruky.

Toto platí také pro všechny odkazy na jiné URL, které jsou uvedeny na naší webové stránce.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše osobní údaje budou samozřejmě zpracovány důvěrně a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Předmětem této zásady ochrany osobních údajů

V této deklaraci jsou shrnuty zásady, jak nakládáme s osobními údaji, které nám jsou známy, když používáte internetové stránky a služby na herbert-russer.de.

Shromažďování a používání

Stefanie Erben shromažďuje osobní údaje, pokud využíváte určité nabídky nebo služby na našich internetových stránkách.

Pokud vyplníte naše kontaktní formuláře, žádáme vás o uvedení vašeho jména, e-mailové adresy, pohlaví a místa bydliště. Po obdržení těchto informací je nám vaše identita známa.

Stefanie Erben automaticky shromažďuje a ukládá do našich serverových logů informace, které váš prohlížeč nám poskytuje. Jedná se zejména o vaši IP adresu a stránky, které jste navštívili. Další údaje jsou shromažďovány Stefanie Erben ve formě běžně ukládaných informací o spojení webových serverů. Patří sem například datum přístupu a použitý prohlížeč. Tyto údaje jsou zpracovávány a vyhodnocovány pouze v anonymizované formě pro statistické účely, pro odhalování chyb a pro zjišťování případů narušení.

Shromažďované údaje jsou využívány pro tři základní účely:

Abyste byli s vaším souhlasem informováni o speciálních nabídkách nebo nových produktech

Pro přizpůsobení našeho obsahu vašim osobním zájmům

Pro zpracování objednávek na nabídky nebo služby

Předání třetím stranám

Stefanie Erben poskytne vaše osobní údaje třetím stranám pouze za následujících podmínek:

pokud jste souhlasili s předáním

nebo pokud je to nutné pro poskytování nabídek nebo služeb, které chcete využít. V takovém případě vás samozřejmě informujeme.

Toto neplatí v případě povinných právních předpisů nebo porušení podmínek použití:

pokud existuje vykonatelný rozhod soudního nebo správního orgánu

nebo pokud je to nezbytné k zabránění zneužití našich nabídek nebo služeb, zejména pokusu o narušení

Pokud jsme zákonem nebo soudním rozhodnutím povinni, poskytneme vaše údaje oprávněným orgánům.

Možnost volby

Pokud souhlasíte s určitým využitím vašich údajů, tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Máte zejména možnost volby, zda chcete nadále být informováni o speciálních nabídkách a nových produktech/službách.

Bezpečnost

Stefanie Erben se snaží chránit vaše osobní informace před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením. Vaše údaje jsou chráněny heslem pro zachování důvěrnosti a bezpečnosti.

U některých služeb Stefanie Erben používá také bezpečnou technologii SSL pro přenos dat.

Technická ochrana osobních údajů

Stefanie Erben udržuje své servery v technickém bezpečnostním stavu. Zaměstnanci a třetí strany odpovědné za technickou údržbu systémů jsou navíc zavázáni k zachování

bottom of page